Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De informatie op deze site is bedoeld om aan geïnteresseerden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze Raadviseurs.

Aansprakelijkheid
Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Raadviseurs Zwetsloot & Vlot B.V.,waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden van Raadviseurs, te vinden op deze site. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden, die niet door ons onderhouden worden of gecontroleerd zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright
Onze website en de inhoud daarvan is beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raadviseurs.